Monthly Archives: mars 2020

Dette skjer i 2020

Etter styremøte den 5. mars 2020 har vi nå en foreløpig plan for årets arrangementer:

  • Vårarrangement fredag 5. juni: “Piaf aften” med Per Olaf Green og Siv Trine Haldaas AVLYST!
  • Høstarrangement onsdag 26. august: “Dansk aften” med Karan på brua, bestående av Søren Hjorth, Per Snorre Daling, Håvard Kvarving, og Per Otto Wigum.
  • Bjørkmyrmartnan lørdag 3. og søndag 4. oktober AVLYST!
  • Julekonsert torsdag 17. desember SØNDAG 20. DESEMBER !

Flere detaljer kommer etter hvert!