Bli medlem!

Som medlem er du med å støtte arbeidet vi gjør for å skape et kulturtilbud i nærområdet. Som medlem får du også tidlig varsling om kommende arrangementer.

Medlemskontingent: Kr. 100,- årlig.
Kontingenten kan betales til konto: 4202.33.45654
Husk å merke innbetalingen med «Årskontingent» og ditt navn. Skriv helst også e-post adressen, slik at vi kan varsle deg om kommende arrangementer.
Ved å betale kontingenten, blir du automatisk registrert som medlem.