Styret

Styrets sammensetning, valgt på årsmøte 9. mars 2023:

  • Leder: Margrethe Stang
  • Nestleder: Bente Bogen Wik (tlf 958 42 089)
  • Kasserer: Svein Rune Wik (tlf 957 58 901)
  • Styremedlem: Wenche Waagen (tlf 918 97 514)
  • Styremedlem: Kjersti Almås
  • Styremedlem: Kari Berg
  • Styremedlem: Olav Lerflaten (tlf 414 69 969)

Kulturforeningen kan kontaktes enten ved å ringe en av oss i styret, eller ved å sende en e-post til post@bjkult.no.

Legg igjen en kommentar