Styret

Styrets sammensetning, valgt på årsmøte 17. februar 2022:

  • Leder: Olav Lerflaten (tlf 414 69 969)
  • Nestleder: Bente Bogen Wik (tlf 958 42 089)
  • Kasserer: Svein Rune Wik (tlf 957 58 901)
  • Styremedlem: Wenche Waagen (tlf 918 97 514)
  • Styremedlem: Kjersti Almås (tlf 982 43 444)
  • Styremedlem: Monika Hassel (tlf 958 92 492)
  • Styremedlem: Margrethe Stang

Kulturforeningen kan kontaktes enten ved å ringe en av oss i styret, eller ved å sende en e-post til post@bjkult.no.

Legg igjen en kommentar